Privacy policy statement

 

Contactgegevens

Bedrijf: Webspeakers

Website www.webspeakers.nl

Van Bijnkershoekweg 6

3052 PC Rotterdam

 

Datum: 20-09-2019

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 68405391 Btw-nummer NL 857426242B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw emailadres

 

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert Deze informatie wordt gebruikt om u later te contacteren voor marketingdoeleinden De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Wij gebruiken geen cookies. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

 

Veiligheid

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

a. Per email: info@webspeakers.nl

b. Per telefoon: +31(0)10-8450363

c. Op het eerder vermelde adres

 

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

 

U kunt periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

 

Er kan ook om andere redenen telefonisch contact met u worden opgenomen: Ons bedrijf kan telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres

 

Indien u geen reclame van ons wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kunt u ons dat laten weten op het hierboven vermelde adres.

 

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

 

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

 

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met Ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

 

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wanneer u zich aanmeldt op een van de websites van Webspeakers, een abonnement neemt op een van onze diensten, een video bestelt, deelneemt aan een actie, een bestelling plaatst, of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) de Webspeakers, kan u worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van de Webspeakers te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en zal ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.

 

In het kader van het beheer van geregistreerde (persoons-)gegevens kunnen wij - ten behoeve van het optimale en actuele gebruik daarvan - uw gegevens tijdelijk ter beschikking stellen aan zorgvuldig geselecteerde databewerkers met het oog op het valideren en/of corrigeren van betreffende gegevens op enig moment. In dat geval dragen wij zorg dat de reguliere verplichtingen krachtens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR) gewaarborgd worden.

 

Webspeakers gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de gebruikersovereenkomst, de uitvoering van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan, het verlenen van service en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Webspeakers indien u daarop prijs stelt. Hierbij tracht Webspeakers rekening te houden met uw voorkeuren. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Webspeakers kunt u dit aangeven bij uw registratie voor de websites van webspeakers of schriftelijk melden bij:

 

Webspeakers

Website www.webspeakers.nl

Van Bijnkershoekweg 6

3052 PC Rotterdam

 

Beveiliging gegevens

Webspeakers maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

 

Clickgedrag

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

 

Gebruik van Cookies

De websites van Webspeakers maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in onze cookiepolicy.

 

Wijzigingen

Webspeakers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen.

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen Webspeakers via het e-mailadres info@webspekaers.nl

 

Datum: 20-09-2019

 


Copyright © 2019 Webspeakers – Website www.webspeakers.nl - Van Bijnkershoekweg 6 - 3052 PC Rotterdam